План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
на 2020-2021 навчальний рік

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу (цькування)

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Видача наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

До 31.08

ЗДзВР Кушнарьова Н.О.

2.

Видача наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

До 06.09

ЗДзВР Кушнарьова Н.О.

3.

Наради з питань профілактики булінгу (цькування): з педагогічними працівниками; з технічним персоналом.

Вересень

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І.

4.

Обговорення правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

5.

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., педагог-організатор Матвійчук В.В., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

6.

Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти

Вересень

Вчитель інформатики Ткач В.П.

7.

Оформлення тематичного стенду на інформаційному стенді

Жовтень

Педагог-організатор Матвійчук В.В., соціальний педагог Шарапатова В.І.

8.

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Педагог-організатор Матвійчук В.В., соціальний педагог Шарапатова В.І.

9.

Участь у акції «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

Практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., педагог-організатор Матвійчук В.В., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

10.

Виступи на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Вересень, січень, квітень

Адміністрація, класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

Робота з працівниками школи

11.

Проведення навчальних нарад для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування

Двічі на семестр

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., керівник М/О класних керівників Магар Н.І.

12.

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з педагогічними працівниками та технічним персоналом

Двічі на семестр

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., керівник М/О класних керівників Магар Н.І.

13.

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Зимові канікули

Практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І.

14.

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

Один раз на семестр

Практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І.

15.

Консультування класних керівників адміністрацією закладу з проблемних ситуацій

Впродовж навчального року

ЗДзВР Кушнарьова Н.О.

Робота з учнями

16.

Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж року

Практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів, запрошені спеціалісти

17.

Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі

Впродовж року

Класоводи 1-4 класів

18.

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Соціальний педагог Шарапатова В.І., класоводи 1-4 класів

19.

Тиждень толерантності

Листопад

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., педагог-організатор Матвійчук В.В., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

20.

Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Насильство – це…»

Грудень

Соціальний педагог Шарапатова В.І., класоводи 4 класів

21.

Інформаційна акція «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., педагог-організатор Матвійчук В.В., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

22.

Флешмоб «Зупинимо булінг разом!»

Грудень

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

23.

Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо

Протягом навчального року

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

24.

Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг»

Протягом навчального року

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

25.

Конкурс плакатів проти насильства «StopBulling»

Березень

Педагог-організатор Матвійчук В.В., класні керівники 5-11 класів

26.

Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет».

Протягом навчального року

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

27.

Виставка малюнків «Ми різні, але рівні»

Квітень

Педагог-організатор Матвійчук В.В., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-9 класів

28.

Бесіди учнів щодо протидії булінгу з представниками поліції, соціальної служби тощо

Протягом навчального року

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., соціальний педагог Шарапатова В.І., класні керівники 5-11 класів

29.

Бібліотечні уроки, виставки літератури, бесіди «Ми – проти булінгу»

Протягом навчального року

Завідуюча бібліотекою Дорогань Т.В.

30.

Діяльність психологічних гуртків для учнів 5, 9 класів «Дорослішай на здоров’я», «Я – моє здоров’я»

Протягом навчального року

Практичний психолог школи Курченко Є.А.

Робота з батьками

31.

Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу в учнівському середовищі»

Вересень, січень, квітень

Адміністрація школи, класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

32.

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

33.

Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг»

Протягом навчального року

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

34.

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом навчального року

ЗДзВР Кушнарьова Н.О., практичний психолог школи Курченко Є.А., соціальний педагог Шарапатова В.І., класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

35.

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

За потреби

Класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

36.

Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності

Один раз на семестр

Адміністрація школи, колектив закладу

37.

Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог школи Курченко Є.А.

38.

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Січень

Адміністрація школи, класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів

39.

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

Лютий

Адміністрація школи, практичний психолог школи Курченко Є.А.

40.

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

Щомісяця

ЗДзВР Кушнарьова Н.О.

41.

Звіт про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Травень- червень

ЗДзВР Кушнарьова Н.О.