Структура учнівського самоврядування


Президент школи

Панченко Галина


Прем’єр-міністр

Басс  Максим


ШКОЛА НАША ВУЛИК, УЧНІ В НІМ – РОДИНА,
А НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ – БЛАГО УКРАЇНИ!

Шкільний парламент

Це громадське, створене на добровільних засадах самодіяльне об’єднання дітей, підлітків і дорослих, що діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Закону про освіту.

Ставить собі за мету захист прав та інтересів дітей і підлітків, об’єднання їх зусиль для добрих і корисних справ, розвиток творчих здібностей школярів.

Членами об’єднання можуть бути учні 5-11 класів і дорослі. Вступ до об’єднання проводиться по письмовій заяві.

Член шкільної республіки має право: 

  • вибирати органи самоуправління й бути обраним до них; відстоювати свою позицію;
  • входити до складу громадських об’єднань, діяльність яких не суперечить Конституції України;
  • одержувати пільги та заохочення.

Член шкільної республіки зобов’язаний дотримуватись законів об’єднання та правил для учнів, виконувати всі рішення ради, доручення, які пов’язані з діяльністю об’єднання.

Вищим органом самоуправління є загальні збори, які проводяться по потребі, не рідше одного разу на рік.

Збори: обирають раду об’єднання; можуть розглядати будь-які питання діяльності об’єднання.

Між збораводиться не рідше одного разу на місяць. Рада обирається строком на один навчальний рік.

При шкільні республікі  діють групи-супутники учнів 1-4 класів,