Для батьків майбутніх першокласників

Про організацію прийому дітей до перших класів на 2021-2022 н.р.

Школа №3 пропонує такі етапи прийому до 1 класу на 2020-2021 н.р.:

1-й етап: електронна реєстрація за адресою https://school.isuo.org/school/view?id=8440

Документи, які необхідні для зарахування до 1 класу:

  • Заява одного з батьків дитини, подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку (формується автоматично під час реєстрації на сайті)

До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  • оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
  • документ, що підтверджує місце проживання дитини.
  • довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її незарахування до нього за зразком згідно з додатком 2 до цього Порядку (для дітей, які не проживають на території обслуговування ЗОШ №3).

2-ий етап – накази по школі про зарахування до 1 класу: 

  • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.
  • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.
  • після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Група Viber присвяена темі — МЗОШ №3 1-ші класи 

3 thoughts on “Для батьків майбутніх першокласників

  1. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, до какого числа надо пройти электронную регистрацию?

  2. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста нужно ли брать справку о прописке, если старший ребенок учиться в этой же школе?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *